Cenník nami poskytovaných služieb

Na základe analýzy zadania, odhadneme časovú náročnosť a odpovedajúcu cenu riešenia. Analýzu nepresahujúcu jeden pracovný deň vypracujeme pre Vás zdarma.

Programátorské práce (C#, ASP.NET, FLEX) 25 €/hod.

Inštalácia a konfigurácia serverového operačného systému (Windows, Linux) 30 €/hod.

Inštalácia a konfigurácia databáze (MS-SQL, MySQL) 30 €/hod.

Poradenské služby v oblasti IT 25 €/hod.

Doprava osobným autom mimo mesta Žilina 0,30 €/km

Uvedené ceny sú bez DPH.