Kontaktujte nás

Sídlo spoločností D-Gate, s.r.o. nájdete na adrese :

Kollárova 8
010 01 Žilina
Slovensko

V prípade záujmu o nami poskytované služby nás môžete kontaktovať:

e-mail: info@d-gate.sk
tel: +421 911 999 548

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registry na Okresnom súde v Žiline, oddiel sro, vložka 16452/L.

IČO: 36432776
DIČ: 2022036214
IČ pre DPH: SK2022036214

Bankové spojenie: 262 486 4877/1100
IBAN: SK73 1100 0000 0026 2486 4877
SWIFT: TATR SK BX